NIMT-NQI

พิมพ์

 

Tags NIMT - NQI - infographic
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยาแสงแท็คทีมผู้เชี่ยวชาญ ถกประเด็นยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาแผนพลังงานทดแทน เน้น NQI แกร่งสร้างแรงขับเคลื่อนที่ดี ตอบโจทย์แผนชาติ ชัวร์
» ก.วิทย์ฯ จัดอบรม 'อินโฟกราฟิก' สู่การใช้งานจริง
» NESP Innovation Fair 2016 ภาคอีสาน
» คอนเน็กซ์-อีดี โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
» มาตรวิทยา หัวใจของมาตรฐานอุตสาหกรรม
» คลังข้อมูลน้ำ Thai Water
» จากนี้ไปการขยายผล จะใช้หลักการประชารัฐ