รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ เป็นสักขีพยาน MOU ระหว่าง มจธ. กับ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

พิมพ์

 

                    วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ในการทำงานวิจัยยานยนต์ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ 

                   สำหรับที่มาของการทำงานร่วมกันครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ถือเป็นส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนและภาวะเรือนกระจก ซึ่งจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุหนึ่งของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ โดยในภูมิภาคอาเซียนมีตัวเลขการเติบโตของการปล่อยดังกล่าวจากการใช้พาหนะเร็วที่สุดในโลกเป็นประจำทุกปี เช่นภาคการขนส่งในประเทศไทยมีการผลิต 63 ล้านตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือประมาณ 25% ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด

 


 
 

ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพและวีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : pr@ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciecethailand