กระทรวงวิทย์ ร่วมสร้างความรู้การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

พิมพ์

 

       

              วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา 100 มาตรา 103 และมาตรา 103/7 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรของ สป.วท. และ สร. วท. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต พร้อมเผยแพร่ “คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ สป.วท.” ณ ศูนย์ฝึกอบรมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. โดยได้รับเกียรติจากเรือเอก ฐานิศ นาคะเกศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง และนายชัยภัทร เกษมณี นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

 

 

 

 

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand