กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ร่วมเปิดงานสัมมนาการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและสวีเดนด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

รมว.วท. ร่วมเปิดงานสัมมนาการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและสวีเดนด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

พิมพ์ PDF

 

 

      16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ / ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยให้เข้าสู่ความเป็น Smart Thailand 2020 และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศสวีเดนในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System) ระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) และระบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย และตัวแทนจากประเทศสวีเดน ทั้งภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย โดยในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Staffan Herrstrom เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมในพิธีด้วย

 


 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายเอกชัย สุนทรเดช

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป