ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2559

พิมพ์

   

      วันนี้ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. /คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเผยแพร่ประเด็นข่าวสารด้าน วทน. โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานคณะทำงาน 

 

      การประชุมดังกล่าวมีการหารือในประเด็นต่างๆดังนี้ 1.ข้อสั่งการ รมว.วท. ในที่ประชุมผู้บริหาร วท. ครั้งที่ 5/2559 ให้เร่งสรุป Package การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของ วท. เพื่อนำส่งรองนายกฯ ประจิน จั่นตอง  รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน 2 ปี โดยให้เลือกประเด็นสำคัญๆที่มีผลกระทบต่อประชาชน และจัดโปรแกรมการประชาสัมพันธ์ 3 เดือนจากนี้ไป พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ โดยให้ใช้ชื่อ วท. ขึ้นก่อนทุกครั้งแล้วตามด้วยชื่อหน่วยงาน 2.การออกอากาศรายการเดินหน้าประเทศไทย ขอให้หน่วยงานส่งเรื่อง/ประเด็นที่จะนำเสนอในรายการเดินหน้าประเทศไทย หน่วยงานละ 3 เรื่อง 3.เชิญผู้แทนหน่วยงาน วท. ทั้ง 15 หน่วย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของ วท. สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย จ.เชียงราย

 

 


 

ข่าวโดย: นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าว: นายเอกชัย สุนทรเดช

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313