ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดในรอบ 11 ปี 21 พฤษภาคม 2559

พิมพ์

Tags ดาวอังคารใกล้โลก - ศรัณย์ โปษยะจินดา - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯจ.นครราชสีมา"
» นักดาราศาสตร์ไทยร่วมนาซาค้นพบการเกิดดาวเคราะห์คล้ายโลกเป็นครั้งแรก
» สดร. เฟ้นสุดยอดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ปี 2557 เตรียมรับมอบโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรี ก.วิทย์ฯ
» สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
» รมว.วิทย์ฯ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”
» สดร. นำทีมอบรมครูดาราศาสตร์4 -6 ก.พ.52 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
» สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดศูนย์บริการสารสนเทศดาราศาสตร์