"อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ"

พิมพ์

 บทความเรื่อง "อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ"

คำวินิจฉัยที่ สค ๕๐/๒๕๕๙
โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

___________________________________________________________

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังแนบ www.most.go.th/main/files/09061603.PDF

Tags พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ
» สงสัยว่าเพื่อนเรียนจบก่อนกำหนด
» ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป !
» ของผมมี อย.ครับ