ปส. ผนึกกำลัง INENS คุมเข้ม เสริมศักยภาพความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

พิมพ์

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และ International Network of Emerging Nuclear Specialists (INENS) 

 

              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมมือกับ International Network of Emerging Nuclear Specialists (INENS) ประเทศอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการกำกับดูแลความปลอดภัย แก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อเรื่อง “Regulation of Nuclear Energy” ในวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.

 

  ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

              ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ในปัจจุบันทั่วโลกได้หันมาให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูอย่างแพร่หลาย ไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่มีการนำพลังงานปรมาณูมาใช้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และในการที่นำพลังงานปรมาณูไปใช้ประโยชน์นอกจากจะต้องคำนึงและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังจำเป็นต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยในการนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์อีกด้วย ปส. ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านสร้างความรู้ความเข้าใจดังกล่าว จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ปส. และหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงต่างประเทศ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ   เป็นต้น เพื่อสร้างพื้นฐาน ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

บรรยากาศภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

              การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนวิทยากรจาก International Network of Emerging Nuclear Specialists (INENS) จากประเทศอังกฤษ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ร่วมกับ ปส. โดยมุ่งหวังพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๔๑๑๕
ข่าวโดย : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

Tags ปส. - INENS - ประชุม - พลังงานปรมาณู
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปส. เดินหน้าพัฒนาการกำกับดูแล เสริมความแข็งแกร่งความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
» ปส. ขานรับถ้อยแถลงนายกฯ เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ
» รองเลขาฯ สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ ยืนยัน "อิริเดียม 192" ไม่เป็นอันตรายต่อ ปชช.(BRIGHT TV)
» การประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี 2559 (NAC 2016) 2 เมษายน 2559
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
» ประชุมหารือคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. ไทย-ลาว