คาราวานวิทยาศาสตร์

พิมพ์

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  เทคโนธานี ถ.รังสิต-นครนายก ต. คลองห้า
  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 0-2577-9999
  เว็บไซต์ http://www.nsm.or.th

 

Tags infographic - อินโฟกราฟิก - คาราวานวิทยาศาสตร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
» ก.วิทย์ฯ จัดอบรม 'อินโฟกราฟิก' สู่การใช้งานจริง
» NESP Innovation Fair 2016 ภาคอีสาน
» คอนเน็กซ์-อีดี โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
» มาตรวิทยา หัวใจของมาตรฐานอุตสาหกรรม
» คลังข้อมูลน้ำ Thai Water
» จากนี้ไปการขยายผล จะใช้หลักการประชารัฐ