กระทรวงวิทย์ จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายในทีมงาน รองรับการเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน

พิมพ์

          

 

         วันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย ส่วนงานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายในทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 58 คน 

 

 

   

 


 

 

 

 

                     

       การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสในการฝึกทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการเเนะนําตนเอง เเนะนําทีมงาน เเนะนําองค์กรเเละบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ วิทยากรได้เสริมความรู้ในการใช้ศัพท์ประโยคที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวาระ โอกาสเเละกิจกรรมต่างๆ


  


  

 

 

 
 

 

ข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ภาพ : นายรัฐพล หงสไกร และ นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E – Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  facebook : sciencethailand