กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายในทีมงาน รองรับการเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงวิทย์ จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายในทีมงาน รองรับการเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน

พิมพ์ PDF

          

 

         วันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย ส่วนงานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายในทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 58 คน 

 

 

   

 


 

 

 

 

                     

       การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสในการฝึกทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการเเนะนําตนเอง เเนะนําทีมงาน เเนะนําองค์กรเเละบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ วิทยากรได้เสริมความรู้ในการใช้ศัพท์ประโยคที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวาระ โอกาสเเละกิจกรรมต่างๆ


  


  

 

 

 
 

 

ข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ภาพ : นายรัฐพล หงสไกร และ นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E – Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  facebook : sciencethailand
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป