กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เด็กกรุงเทพคริสเตียนคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final

เด็กกรุงเทพคริสเตียนคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final

พิมพ์ PDF

การประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016 

              3 มิถุนายน 2559 – ปทุมธานี / โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร กับ โครงงาน“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและชนิดของใบไม้แห้งที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างหวอดของปลากัด” คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ก่อนนำผลงานไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

              นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า จากความร่วมมือระหว่าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ และมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) จัดการประกวดโครงงาน Global Natural History Day – Thailand final เพื่อประชันความคิดสร้างสรรค์ด้านธรรมชาติวิทยา ในการนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการคัดเลือกตัวแทนเยาวชน 40 ทีมจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ก่อนคัดเลือกเยาวชน 8 ทีม ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย อีก 5 ทีม ไปแข่งขันต่อในเวทีระดับนานาชาติ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งจะมีเยาวชนจากระดับนานาประเทศเข้าร่วมแข่งขันกันในเดือน กรกฏาคม 2559

 

 

รางวัลชนะเลิศ : นายภูวนาถ เตรียมชาญชัย และนายธัชกร จินตวลากร

 

              ผลปรากฏว่า โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ได้คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ได้แก่ นายภูวนาถ เตรียมชาญชัย และนายธัชกร จินตวลากร กับ โครงงาน“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและชนิดของใบไม้แห้งที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างหวอดของปลากัด” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานิเวศวิทยาของปลากัดสายพันธุ์ต่างๆที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำ และใบไม้แห้ง ศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อหวอดของปลากัด รวมถึงการประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอดปลากัด เพื่อนำไปเป็นวัสดุเคลือบในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสด โดยจากการทดลองพบว่า หวอดที่แช่ในใบหูกวางแห้งสามารถช่วยยืดอายุอาหารสดได้อีกด้วย

              ด้านนายธัชกร และนายภูวนาถ เผยว่า “รู้สึกดีใจ และขอบคุณ ทาง อพวช. และมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) ได้ให้โอกาสดีๆแบบนี้กับพวกผม ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือว่าเป็นช่องทางที่จะได้ไปแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านธรรมชาติวิทยาในต่างประเทศ หลังจากนี้เราก็จะต้องเตรียมตัวในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่ต้องปรับโครงงานให้มีความชัดเจน และสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมถึงเตรียมตัวความพร้อมทางด้านภาษาให้มากยิ่งขึ้น”

 

(ซ้าย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ญ.วริศรา เขตคึรี และด.ญ.ธีราภรณ์ หิรัญมาศ

(ขวา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ด.ญ.ฑิตฐิตา เสาสุวรรณ และ ด.ญ.สกาวรัตน์ ทองขัน 

 

              นอกจากนี้เยาวชนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากทีม ด.ญ.วริศรา เขตคึรี และด.ญ.ธีราภรณ์ หิรัญมาศ จากโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จ.ระยอง กับโครงงาน “บ้านหลังน้อยของปูเสฉวน” และเยาวชนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมจากโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร ได้แก่ ด.ญ.ฑิตฐิตา เสาสุวรรณ และ ด.ญ.สกาวรัตน์ ทองขัน กับโครงงาน “แมงแคง...ดัชนีแห่งความอุดมสมบูรณ์” รวมทั้งเยาวชนที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 5 ทีม ก็จะได้ไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป

              โดย นางกรรณิการ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “สิ่งที่เยาวชนไทยได้จากการประกวดครั้งนี้ นอกจากรางวัลต่าง ๆ ที่เยาวชนได้แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์การประกวดในระดับประเทศ  การสร้างมิตรภาพ การเรียนรู้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านความคิดสร้างสรรค์ ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนทุกคนได้เกิดทัศนคติที่ดี รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อโลกของเราในอนาคตอีกด้วย”


 

 

ข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป