กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

พิมพ์ PDF

 
       
    ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31  มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่และประชาชน ให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานอื่นที่เห็นสมควรนั้น
 
บรรยากาศปลูกต้นไม้บริเวณด้านอาคาร สป.วท.
 
     โดยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นำโดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้ะเทคโนโลยี นายสมชาย เทียมบุญประเสิรฐ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และแบ่งไปปลูกบริเวณเทคโนธานี ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี รวมทั้งสิ้น 50 ต้น
 
       ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะสรุปยอดการจัดกิจกรรมให้กรมป่าไม้ทราบในโอกาสต่อไป
 
บรรยากาศปลูกต้นไม้ ณ  เทคโนธานี ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

 
 
 
ข่าวโดย: นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพโดย : นายเอกชัย สุนทรเดช
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป