รมว.วท.ประธานมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

พิมพ์

 

     3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 8  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลชีวสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช 

  พิธีมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลชีวสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช 

 

     สำนักงานคณะกรรมการนโนบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์เทคโลยีชีวภาพเกษตร ได้ดำเนินการร่วมกันภายใต้ “ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่ออนาคต สาขานวัตกรรมเพื่ออนาคต สาขานวัตกรรมเพื่อการเกษตร ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน 

พิธีมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลชีวสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช 

    ทั้งนี้ ดร.ไซมอน ยาน เดอฮูป ผู้แทน Hortigenetics Research (S.E.Asia) Ltd. ผู้บริหารบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นน้ำของโลก ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดงานกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลชีวสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานแบบความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และบริษัทอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าว: นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ , นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313