กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว

ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว

พิมพ์ PDF

  


     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จาก สปป.ลาว เพื่อหาแนวทางการพัฒนาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขอ สปป.ลาว ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในประเทศให้มากที่สุด 
 
   การสัมมนาฯ ดังกล่าว นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการ อพวช. เป็นประธานเปิดสัมมนาพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และตัวอย่างของประเทศต่างๆ โดยกล่าวถึงที่มาของกิจกรรมว่า สืบเนื่องจากการที่ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงศ์ดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ง สปป.ลาว เดินทางไปเยือนประเทศไทยและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของ อพวช. ประกอบกับมีแนวคิดที่จะส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมการเรียน การสอน และการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน สปป.ลาว จึงมีความตกลงร่วมมือกับ อพวช. ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ฯ   โดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว ซึ่งจัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 2 และถัดมาคือการสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของ สปป.ลาว ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ดังนั้น สิ่งสำคัญทุกคนที่มาร่วมสัมมนาจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส หรือ (SWOT)  ที่มองเห็นภายในประเทศของตน ตลอดจนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของ สปป.ลาว ให้เป็นรูปธรรมในอนาคต
     สำหรับบรรยากาศในการสัมมนาฯ ได้ทำการแบ่งกลุ่มระดมสมอง ซึ่งทุกคนมีความตื่นตัวแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเต็มที่ โดยส่วนใหญ่มุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง สปป.ลาว เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ปลูกจิตสำนึก สร้างภูมิปัญญา เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต ตลอดจนพัฒนาต่อยอดไปสู่การดึงดูดความสนใจให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้หันมาสนใจการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น โดยนายสาคร      ชนะไพฑูรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อพวช.ยินดีสนับสนุนและช่วยเหลือ สปป.ลาว อย่างเต็มที่ และบทสรุปที่ได้จากการสัมมนาระดมความเห็นในวันนี้ อพวช.จะรวบรวมจัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มเสนอต่อ รมว.วท.แห่ง สปป.ลาว ในโอกาสต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» รู้จัก..อพวช.
» เรื่องเล่าเช้านี้ กระทรวงวิทย์ฯจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติลาว
» เปิด “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559” หวังพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัย ภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร”
» ติดปีกความรู้นอกห้องเรียน 7 พฤษภาคม 2559
» คาราวานวิทย์เยือน สปป.ลาว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป