กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือนดัน APMP TCAUV Workshop ขยายองค์ความรู้ รองรับพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่ง

มาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือนดัน APMP TCAUV Workshop ขยายองค์ความรู้ รองรับพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่ง

พิมพ์ PDF

               สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศของกลุ่ม Asia Pacific Metrology Programme  (APMP) ในหัวข้อ “The application of acoustic, vibration and ultrasound metrology in transportation industry” ในวันที่ 31 พ.ค.– 3 มิ.ย. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ โดย นายประยูร เชี่ยววัฒนา กล่าวเปิดงาน และบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในช่วงเช้า และนอกจากนี้มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 4 กลุ่ม (4 Sessions) ได้แก่

   

  บรรยากาศจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ  

Session 1 แบ่งหัวข้อการบรรยายออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่


        The measurement of Pole and viaduct structural vibration induced by high speed train. บรรยายโดย Huang YU – จาก Industrial Technology Research Institute / Center for Measurement Standards.

        The urgent metrological needs in dynamic measurement of China High-Speed railway โดย Dr.Sun Qiao, National Institute of Metrology, China

         The Acoustics, Ultrasound and Vibration Metrology to support Thailand Railway Technology Development โดย นาย ดิสพล ผดุงกุล, นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งรางไทย Thai Railway Engineering Association

 

Session  2  แบ่งหัวข้อการบรรยายออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่


        Microphone Array Measurements for High-Speed Train โดย Kwon Hyu-Sang, Korea Research Institute of Standards and Science

        The Acoustics Calibration Service in Transportation field at NIM โดย Feng Xiujuan, National Institute of Metrology, China

        Measurement Method and Instruments of Railway Noise in Japan โดย Masaharu Ohya, Rion Co., Ltd., Japan

        Applied Measuring Technology on Metro Systems โดย Wolfgang Reinold , Siemens Ltd.,

 

Session 3 แบ่งหัวข้อบรรยายออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่


       Laws enforcement on proactive protection of rail transportation causing noise and vibration pollution for residential area โดย นาย เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ กรมควบคุมมลพิษ

       The Application of Dual-antenna Radar Velocimeter on High-Speed Train โดย Chen Hongjiang, Hunan Institute of Metrology and Test

        Activity of Acceleration Standards toward Automobile Field at NMIJ โดย Nozato Hideaki, National Metrology Institute of Japan

 

Session 4 แบ่งหัวข้อการบรรยายออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่


         Briefing on Automotive NVH technique โดย Tu Tsung-Hsien, Industrial Technology Research Institute / Center for Measurement Standards

         The Acoustics Calibration Service in Automobile Field at National Institute of Metrology, China โดย Zhong Bo, National Institute of Metrology, China

         Ultrasound Techniques for Testing Transportation Containers and Pipelines โดย Panom Yingpaiboonsukh, Thai Society for Non-Destructive Testing (TSNT)

          Performance and Quality Enhancement of Automotive Components by Utilizing Non-Contact Vibration Measurements by Laser Doppler Vibrometry โดย Johansmann Martin, and Mr. Chris Chia, Polytec GmbH Co.,Ltd., Germany

      นอกจากนี้ได้มีการเข้าเยี่ยมชมในส่วนของ งานซ่อมบำรุง ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และเยี่ยมชมบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมและเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของ มาตรวิทยาเสียง การสั่นสะเทือน  และคลื่นเหนือเสียง ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นด้าน อุตสาหกรรมการขนส่ง เช่น ระบบรถราง และอุตสาหกรรมรถยนต์

  

ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร /นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา

http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823

E-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

เผยแพร่โดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

Tags มว. - APMP
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» Business Smart ตอน สิทธิประโยชน์ Start up
» มาตรวิทยาในระบบคุณภาพ และวัฒนธรรมคุณภาพ บนเวที วันรับรองระบบงานโลก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป