มาตรวิทยาในระบบคุณภาพ และวัฒนธรรมคุณภาพ บนเวที วันรับรองระบบงานโลก

พิมพ์

 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน ( International Accreditation Forum – IAF) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Coorperation – ILAC) ได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรับรองระบบงานโลก ( World Accreditation Day) โดยมีประเทศสมาชิกร่วมจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวในแต่ละปี  และสำหรับปี พ.ศ. 2559 นี้ IAF และ ILAC ได้กำหนดให้มีการรณรงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานภายใต้หัวข้อ “Accreditation : A Global Tool to Support Public Policy”

 

ภายในงานวันรับรองระบบงานโลก


          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  , กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดงาน วันรับรองระบบงานโลก ภายใต้หัวข้อ “Accreditation : A Global Tool to Support Public Policy ” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  โดยในภาคเช้า นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการสัมมนา และ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างการรับรองระบบงานเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐจากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการมาตรฐานในการเสริมสร้างความข้มแข็งของระบบพิสูจน์หลักฐานของประเทศ ระหว่างสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ซึ่งในงานนี้  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ มาตรวิทยาในระบบคุณภาพและวัฒนธรรมคุณภาพ”  ส่วนภาคบ่าย มีการบรรยายพิเศษ แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่

ห้องที่1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ทิศทางการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรและอาหาร

ห้องที่2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเลือก PT Provider ให้เหมาะสมกับงาน

ห้องที่3 กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ อาวุธปืน ลายนิ้วมือแฝง ตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 โดยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ห้องที่4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับรองระบบจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันรับรองระบบงานโลก ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาท และความสำคัญของการรับรองระบบงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้ทำงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

 

 

 


ข้อมูลข่าวโดย : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

เผยแพร่โดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

Tags มว. - IAF - ILAC - วันรับรองระบบงานโลก
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» Business Smart ตอน สิทธิประโยชน์ Start up
» มาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือนดัน APMP TCAUV Workshop ขยายองค์ความรู้ รองรับพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่ง