กระทรวงวิทย์ฯ โดย อพวช. เตรียมทัพคาราวานวิทยาศาสตร์ กระชับความสัมพันธ์ไทย – สปป.ลาว

พิมพ์

  


         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กำหนดจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (Nation University of Laos) นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนลาว โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ เป็นประธานร่วม ทั้งนี้ ทางคณะฝ่ายไทยเตรียมเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559
 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313