กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2552 พบกับ...ตลาดนัด โดยฝีมือคนไทยอย่างแท้จริง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2552 พบกับ...ตลาดนัด โดยฝีมือคนไทยอย่างแท้จริง

พิมพ์ PDF

 

                  วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 น.   อาคารชาเลนเจอร์ 2  อิมแพค  เมืองทองธานี   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2552 หรือ “ TechnoMart-InnoMart 2009 ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สานฝันธุรกิจด้วยเทคโนโลยีไทย งานใหญ่ที่นำเอาผลงานสิ่งประดิษฐ์สุดยอดความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย  กว่า  5 พัน รายการ   และบูธกว่า  400 จุด  พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย  อาทิ  การ Workshop  โครงการจุดประกายฝัน สร้างสรรค์ความคิดกับนวัตกรรมไทยในอนาคต โดยจะประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันที่ 4  ตุลาคมนี้   ,สัมมนาการจัดการข้าวชุมชน  โดยระบบ "ไซโลขนาดเล็ก"   และ  Alternative  Energy  โดยเอกรัตน์  โซล่าเซลล์กังหันลม    จนถึง TMA เครื่องจักรกลไทย   และการปั้นดินให้เป็นดาว    ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

 

 

 

 

 

 

                 ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช กล่าวว่า  การจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2552 หรือ TechnoMart-InnoMart  2009 ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นแม่งานหลักในการจัดงาน ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงาน ทั้งองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยร่วมนำผลงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ความรู้ และในจัดแสดงนิทรรศการด้วยจอฉาย 180 องศา อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บารมีกษัตริย์ไทย ก้าวไกลสู่นวัตกรรมโลก และนิทรรศการจัดแสดงผลงานสุดยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย และยังเป็นเวทีการซื้อขายแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี และเป็นงานเดียวที่นำองค์ความรู้ทุกในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมารวมไว้ด้วยกัน

                      เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ของคณะรัฐมนตรี  ในปี 2552 นี้ กระทรวงวิทยาศาสต์ฯ  จึงนำหลักแนวคิด เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน จึงได้จัดการประกวด โครงการจุดประกายฝัน สร้างสรรค์ความคิดกับนวัตกรรมไทยในอนาคต เป็นการค้นหาสุดยอดนักคิดแห่งปี ซึ่งในวันนี้จะมีการเปิดตัว 40 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเข้า Workshop และตัดสินในรอบสุดท้าย โดยทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาระดับละ 50,000 บาท 

                  ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคเอกชน ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในหลากหลายสาขา จำนวนกว่า 200 ราย  ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสานต่อภาคเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีให้ก้าวไกลทัดเทียมระดับโลก เช่น ผลงานจากหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงแรงงาน , กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและภาคเอกชน เช่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด , สถาบันไทย-เยอรมัน , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมการสนับสนุน และสมาคมเครื่องจักรกลไทย

สำหรับหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) จะนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการผลิตผงไหมและโปรตีนไหม เช่น การเพิ่มมูลค่าอาหารด้วย โปรตีนไหม  และการเพิ่มผลผลิตจากนาข้าวด้วย โปรตีนไหม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จะนำเครื่อง Scale Calibrator ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความละเอียดพื้นฐานสำหรับงานด้านความยาวและมิติ ที่มีใช้ในภาคอุตสาหกรรม เข้าหลักตามมาตรฐานสากล ISO 9000  มาจัดแสดง และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) นำเครื่องจักรกลที่พัฒนาโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายใต้โครงการใหญ่ๆ 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท เช่น กี่ทอผ้ายกมุก เครื่องกะเทาะเปลือกกุ้ง เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ ฯลฯ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ ได้จัดประกวดรางวัลนี้ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล คือ ถุงหมักก๊าซชีวภาพ  เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง  เครื่องคัดขนาดไข่ และเครื่องใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย เช่น เครื่องอัดแท่งชีวมวล เครื่องไตเทียม  เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 1,000 กิโลกรัมต่อวันด้วยกระบวนการไพโรซิส เป็นต้น

นอกจากนี้ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (ประจำปี 2552) ระดับประเทศ ซึ่งโครงการที่ได้นำมาเสนอในงานนี้ ได้ผ่านการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศแล้ว จำนวน 41 โครงการ ก็จะนำมาจัดแสดงไว้ในงานเพื่อประกวดหาผู้ชนะเลิศ

                   อีกประการคือ การประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2552” ที่เป็นการเชิดชูเกียรติบริษัทคนไทยที่พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองที่มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นและสามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้  ผลการประกวดทั้ง 3 สาขา ได้แก่

สาขาเครื่องจักรกลการผลิต

รางวัลที่ 1 และ Best of The Best Award ได้แก่ เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ     โดย บริษัทสยามวอเตอร์เฟลม จำกัด   

รางวัลที่ 2 เครื่องฉีด พี.ยู. โฟม แบบแรงดันสูง โดยบริษัท จีเอฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

รางวัลที่ 3 เครื่องผลิตน้ำดื่มภาคสนาม โดย บริษัท กลอเรียสมารีน จำกัด  

สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

รางวัลที่ 1 ระบบโรงไฟฟ้าชุมชน ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดย บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด

รางวัลที่ 2 เตาเผาขยะปลอดไดออกซิน แบบหมุนพร้อมระบบบำบัดมลภาวะ  

โดย บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,

รางวัลที่ 3 กังหันลมบำบัดน้ำเสีย โดย บริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด  

สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร

รางวัลที่ 1 ได้แก่ รถบรรทุกเอนกประสงค์สามมิตร

โดย บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)

(สาขานี้ได้รับการพิจารณาผ่านเพียงรางวัลเดียว)

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีมากมาย อาทิ การจดสิทธิบัตรในเมืองไทยและต่างประเทศ , การสัมมนาการจัดการข้าวชุมชนด้วยระบบไซโลขนาดเล็ก , การเสวนาจากสมาคมเครื่องจักรไทย และภาคความบันเทิง Music Innovation by DJ Chris ฯลฯ 

ท้ายนี้ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจให้เข้ามาร่วมชมเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ พร้อมสัมผัสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากฝีมือคนไทย ที่เชื่อมโยงทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการเกษตร ในแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ใน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2552”  หรือ  “TechnoMart – InnoMart  2009”  ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2552 นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2  อิมแพ็ค เมืองทองธานี  หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1313 หรือเวบไซด์  http://www.most.go.th 

 

 

เผยแพร่โดย  :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                       โทร. 02-354-4466  ต่อ 118,120 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป