กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ – อพวช. เตรียมจัดเทศกาล “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ 2016”

ก.วิทย์ – อพวช. เตรียมจัดเทศกาล “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ 2016”

พิมพ์ PDF

 

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

               เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 – ณ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาแทนผู้อำนวยการองค์พิพิธภัณฑ์ (อพวช.) และดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวงานเทศกาล “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ World Biotech Tour: WBT” หลังจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ (ASTC) และมูลนิธิ BIOGEN Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา เลือกไทยเป็น 1 ใน 12 ประเทศจัดงานเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก พร้อมสนับสนุนให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” ซึ่งงานจะจัดขึ้นที่อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายนนี้

 

  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเดินดูกิจกรรมการทดลองผ่านชุดกิจกรรมแล็ปบ๊อกส์


               ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า ในปี 2559 นี้ทาง ASTC ได้คัดเลือกให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 12 ประเทศจากทั่วโลกร่วมโครงการนี้ โดยสนับสนุนให้อพวช. ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” ของประเทศไทย ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


“การจัดงานครั้งนี้ นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนเข้ามาเรียนรู้กับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ เกิดการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ และอาจทำให้เยาวชนรักวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วย” ดร.พิเชฐกล่าว

 

   

   นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาแทนผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมเดินดูกิจกรรมภายในงานแถลงข่าว

 

               ด้านนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาแทนผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า อพวช.ได้เตรียมจัดกิจกรรมไว้อย่างมากมาย อาทิ นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Miracle of Biotechmology Exhibition” กิจกรรมตะลุยแดนเทคโนโลยีชีวภาพ กิจกรรมการทดลองผ่านชุดกิจกรรมแล็ปบ๊อกส์ เช่น มารู้จักกับไมโครปิต (Pipette by Numbers) ส่องเซลล์กันเถอะ (Take a Celfie!) กำจัดไวรัสได้อย่างไร (Virus Slayer) พารามีเซียมเคลื่อนที่ตามสนามไฟฟ้า (Paramecium Symphony) เป็นต้น ซึ่งได้จัดเตรียมมาโชว์ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย รวมถึงการเปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ในชื่อ “Science Cafe” และการเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกับคนไทยจากทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพรุ่นเยาว์ทั้ง 17 คน โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ที่อพวช. คลอง 5 จ.ปทุมธานี  

 

“นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในปีนี้ที่ไทยได้ถูกเลือกให้จัดงานเทศกาล World Biotech Tour 2016 เพราะนอกจากที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศกาลแล้ว เรายังจะจัดให้มีบูธเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพอย่างรอบรู้และรอบด้านยิ่งขึ้นด้วย” นายสาครกล่าว
 

  ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค (ขวามือทั้งภาพ 1 และภาพ 2)

 

               ด้านดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ไบโอเทค ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทำงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพโดยตรง ไบโอเทคจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเทศกาล World Biotech Tour 2016 ในด้านการให้ข้อมูลและสื่อในการจัดทำนิทรรศการ ร่วมสนับสนุนนักวิจัยเป็นผู้ให้คำแนะนำกับเยาวชน รวมถึงเป็นวิทยากรในกิจกรรมค่ายของทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ

 

 “เราจะพบว่าไบโอเทคสามารถแทรกเข้าไปในทุกสาขาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาและต่อยอดจนเกิดประโยชน์ได้ ซึ่งคาดหวังว่างานครั้งนี้จะส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ” ดร.สมวงษ์กล่าว

 

 กิจกรรมการทดลองผ่านชุดกิจกรรมแล็ปบ๊อกส์

 

 

 


ข้อมูลโดย: นางสาวสุรัตนา ผิวนวล

สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2128 มือถือ 086 409 1605

 

ข่าวและภาพโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

วิดีโอโดย : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand   

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป