ถ่ายทอดสด การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

พิมพ์

 ถ่ายทอดสด

แถลงข่าว การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม  2559 เวลา 10.30 - 16.30 น.
ณ อุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม 6

 

 ถ่ายทอดสดผ่านระบบไอพีทีวี (http://iptv.most.go.th)
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

Tags iptv - food innopolis
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เมืองนวัตกรรม
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
» ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
» เดินหน้าประเทศไทย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
» Food Innopolis