รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT)

พิมพ์

 

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับ Mr. Stanley Kang ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Talent Mobility and Tax Incentives Program” ใน JFCCT Presidents’ Council luncheon เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิตธานี และหารือการทำงานร่วมกันในเรื่อง Startup ณ ห้องกระจก ชั้น ๖ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

 


 

 


เผยแพร่ข่าวโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ / นายภูมินทร์  ปั้นเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand