กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ โชว์โมเดลธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหารในงานนิทรรศการอาหารระดับโลก ไทยเฟ็กซ์ 2016 จัดเต็มชุดสิทธิประโยชน์ ดึงดูดนักลงทุน

กระทรวงวิทย์ โชว์โมเดลธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหารในงานนิทรรศการอาหารระดับโลก ไทยเฟ็กซ์ 2016 จัดเต็มชุดสิทธิประโยชน์ ดึงดูดนักลงทุน

พิมพ์ PDF

 

   หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สถาบันอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจ รวมทั้งมาตรการต่างๆมาสนับสนุน เพื่อดึงดูดบริษัทอาหารชั้นนำของโลกมาลงทุนนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารนั้น

 

      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมแล้วที่จะประกาศความพร้อมในการเปิดเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู๊ดอินโนโพลิส โดยประเดิมด้วยการเข้าร่วมงานนิทรรศการและแสดงสินค้าด้านอาหารระดับโลก หรือ ไทยเฟ็กซ์ 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานดังกล่าวมีบริษัทเอกชนผู้ผลิตอาหาร ตัวแทนจำหน่ายและนำเข้า ส่งออกอาหาร จาก 33ประเทศทั่วโลก จำนวนกว่า 1600 ราย และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก

 

     โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะนำโมเดลธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ไปโชว์ในรูปแบบบูธแนะนำรายละเอียดของโครงการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจากบีโอไอ  สิทธิประโยชน์ด้านภาษี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จะมอบให้กับเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  รวมถึงมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   เช่น โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน (โครงการทาเลนท์โมบิลิตี้)  เป็นต้น  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำบูธที่จะให้ข้อมูล รายละเอียด ตลอดจนตอบข้อซักถาม ต่างในช่วงระยะเวลาการจัดงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของเมืองนวัตกรรมอาหาร ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ย้ำ 


ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :   
   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป