กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่ง สชวท. พิจารณาโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ยูทูป เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

อนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่ง สชวท. พิจารณาโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ยูทูป เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

พิมพ์ PDF


วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ สภาวิจัยแห่งชาติ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อผลักดันช่องทางการสื่อสารสร้างความรับรู้แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และบทบาทภารกิจของ สชวท. โดยเฉพาะการผลักดันให้ผู้ประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรู้ถึงผลประโยชน์ของการมีใบประกอบการวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้พรราชบัญญัติหรือกฎหมายที่จะช่วยในการควบคุมจรรยาบรรณของผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม

  นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่ง สวทช. กล่าวในที่ประชุมว่า การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ยูทูปเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ หรือประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์สำคัญของการอบรมของสภาวิชาชีพฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันควรจัดทำเป็นคลิปวีดีโอ 4-5 ตอน ความยาวตอนละไม่เกิน 5 นาที ให้บริการรับชมผ่านหน้าเว็บไซต์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนในปัจจุบัน นับเป็นช่องทางสื่อสารที่รวดเร็วเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

สำหรับการจัดทำคลิปวีดีโอดังกล่าว ได้มอบหมายให้เป็นบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สชวท.ร่วมดำเนินการโดยเน้นสาระสำคัญในแต่ละตอนประกอบด้วย ตอนที่ 1 รู้จักบทบาทสภาวิชาชีพฯ กับความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำหนดกลุ่มสาขาวิชาชีพฯตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพฯ พ.ศ.2551 ตอนที่ 2 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขานิวเคลียร์ ตอนที่ 3 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการควบคุมมลพิษ ตอนที่ 4 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย และ ตอนที่ 5 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค 

ทั้งนี้ การจัดทำเนื้อหาสาระในคลิปวีดีโอจะประกอบด้วยบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา  ผู้ประกอบการที่ต้องใช้ประโยชน์ หรือผู้ได้รับผลกระทบ โดยผู้จัดทำจะนำเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ของ สชวท. ได้พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ก่อนดำเนินการเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป นายกฤษณ์ธวัชฯ กล่าวทิ้งท้ายในการประชุมฯ    

 

 

ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail : 
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  Facebook : sciencethailand 

 

      

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป