กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ แถลงข่าวจัดงาน TechnoMart-InnoMart 2009

กระทรวงวิทย์ฯ แถลงข่าวจัดงาน TechnoMart-InnoMart 2009

พิมพ์ PDF

            (23 กันยายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.สุจินดาโชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แถลงข่าวการจัด “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2552” (TechnoMart-InnoMart 2009) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

             ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน TechnoMart-InnoMart 2009 ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยจากทุกภาคส่วนในเชิงบูรณาการ อันเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ อันนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และลดรายจ่ายแก่ผู้ใช้เทคโนโลยีต่อไป

            นอกจากนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา ยังกล่าวถึงกิจกรรมหลักของการจัดงานเทิดพระเกียรติครั้งนี้ว่า ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1.การจัดงานเทิดพระเกียรติถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.การจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2552 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ หัวข้อ “พระบารมีกษัตริย์ไทย ก้าวไกลสู่นวัตกรรมโลก” เพื่อแสดงรายละเอียดพระปรีชาสามารถและโครงการในพระราชดำริ และยังมีนิทรรศการหัวข้อ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สานฝันธุรกิจด้วยเทคโนโลยีไทย”  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีแนวคิดและประดิษฐ์นวัตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในเชิงธุรกิจ และเสริมสร้างความสามารถของคนไทยให้พึ่งพากันเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตด้วย

            ด้าน ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเข้าร่วมแสดงผลงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวนกว่า 200 ราย ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสานต่อภาคเศรษฐกิจให้ก้าวไกลทัดเทียมระดับโลก โดยผลงานที่นำมาจัดแสดง มีอาทิ ผลงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, กรมประมง, กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงศึกษาธิการ, มหาวิทยาลัยต่างๆ, สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, สถาบันไทย-เยอรมัน, สมาคมเครื่องจักรกลไทย, ฯลฯ

            สำหรับผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.สุจินดา กล่าวว่า หน่วยงานในสังกัดจะนำผลงานไปจัดแสดง ได้แก่ เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการผลิตผงไหมและโปรตีนไหม ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, เครื่อง Scale Calibrator (เครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานสำหรับงานด้านความยาวและมิติ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม) ของสถาบันมาตรวิทยา, เครื่องจักรกลที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายใต้โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ฯ และโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย

            นอกจากนี้ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ยังได้จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (ประจำปี 2552) โดยผลงานที่นำมาจัดแสดง ได้ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศแล้วจำนวน 41 โครงการ และจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศภายในงานครั้งนี้

            ดร.คุณหญิงกัลยา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครบรอบ 30 ปี จึงได้จัดประกวด “โครงการจุดประกายฝัน สร้างสรรค์ความคิดกับนวัตกรรมไทยในอนาคต” เป็นการค้นหาสุดยอดนักคิดแห่งปี เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทีมละ 3 คน โดยให้ส่งผลงานที่คิดค้นมาที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 28 กันยายน นี้ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกระดับละ 20 ทีม และประกาศผลในวันที่ 30 กันยายนเพื่อเข้าร่วม Workshop และคัดเลือกผู้ชนะเลิศภายในงาน ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาระดับละ 50,000 บาท เยาวชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.most.go.th 

           สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจหารายได้เสริม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้ร่วมจัดฝึกอบรมอาชีพอิสระกว่า 20 หลักสูตร เช่น การเพ้นท์กระเป๋า, กระเช้าของขวัญ, ร้อยสร้อยคอลูกปัดหิน, การประดิษฐ์โคมไฟPP, กล่องไม้เอนกประสงค์, ฯลฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.most.go.th (รับจำนวนจำกัด)
นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2552 เป็นการเชิดชูเกียรติบริษัทคนไทยที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี ที่มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นและสามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ โดยผลการตัดสินผลงานทั้ง 3 สาขา ได้แก่

            สาขาเครื่องจักรกลการผลิต
            รางวัลที่ 1 และ Best of The Best Award ได้แก่ เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ โดย บริษัทสยามวอเตอร์เฟลม จำกัด
            รางวัลที่ 2 ได้แก่ เครื่องฉีด พี.ยู.โฟม แบบแรงดันสูง โดย บริษัท จีเอฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
            รางวัลที่ 3 ได้แก่ เครื่องผลิตน้ำดื่มภาคสนาม โดย บริษัท กลอเรียสมารีน จำกัด
           
            สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
            รางวัลที่ 1 ระบบโรงไฟฟ้าชุมชน ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดย บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด
            รางวัลที่ 2 เตาเผาขยะปลอดไดออกซิน แบบหมุนพร้อมระบบบำบัดมลภาวะ โดย บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
            รางวัลที่ 3 ได้แก่ กังหันลมบำบัดน้ำเสีย โดย บริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด

           สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร
           รางวัลที่ 1 ได้แก่ รถบรรทุกเอนกประสงค์สามมิตร โดยบริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (จำกัด) 

          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อมชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่เชื่อมโยงทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ใน “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2552” (TechnoMart-InnoMart 2009) ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2552 นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1313 หรือทางเว็บไซต์ www.most.go.th


เขียนข่าวโดย : สุจิรัส สังข์ทอง พนักงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพโดย : ไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป