โครงการการพัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์

พิมพ์

 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมเเถลงข่าวความสําเร็จ "รถกระเช้าอเนกประสงค์"  


รถกระเช้าอเนกประสงค์

   สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสํานักส่งเสริมเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทพงศ์พัฒนกิจ ก่อสร้าง จำกัด ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ด้านการเกษตร "รถกระเช้าอเนกประสงค์" โดยกําหนดเเถลงข่าวภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว   จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นี้

 

        ทั้งนี้ "รถกระเช้าอเนกประสงค์"  เป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยในการเก็บเกี่ยวพืชสวนหรือผลไม้ก็น่าจะช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการเก็บเกี่ยว ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนาญ ลดปัญหาค่าจ้างแรงงาน ลดปัญหาอันตรายเนื่องจากการพลัดตกในขณะทำการเก็บเกี่ยว ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลซึ่งอาจเกิดขึ้น เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวพืชสวนของเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี
 

 

 


ข่าวโดย : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

เผยแพร่ข่าว : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

 

E-Mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand