กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ขอเชิญประชุม APMP Mid-Year Meetings 2016 and Related Activities

ขอเชิญประชุม APMP Mid-Year Meetings 2016 and Related Activities

พิมพ์ PDF

 

          ด้วยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีกำหนดจัดการประชุม APMP Mid-Year Meetings 2016 and Related Activities (APMP-MY-2016) ในระหว่างวันที่ 6 ถึง 10 มิถุนายน 2559 และจะจัดให้มีการประชุมเชิงวิชาการ ภายใต้แนวคิด “บทบาทและการมีส่วนร่วมของมาตรวิทยาในวัฒนธรรมคุณภาพ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของ APMP-MY-2016 วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอข้อมูล ตัวอย่างและข้อเสนอแนะจากวิทยากรที่มีบทบาทและประสบการณ์โดยตรงในการนำมาตรวิทยาไปร่วมสร้างวัฒนธรรม ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติร่วมบรรยายมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. Dr. Barry Inglis ประธานคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการชั่งตวงวัด (President, International Committee on Weight and Measures) และอดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งออสเตรเลีย

2. Dr. Ryoji Chubachi AIST President

3. ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

กำหนดการโดยละเอียด (Click)

         ในโอกาสนี้ สถาบันขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการดังกล่าว ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ดุสิตธานี ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร (link แผนที่โรงแรม) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ (link) ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.จริยา บัวเจริญ 02 577 5100 ต่อ 1216 หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ข่าวโดย : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

 

E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป