กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส.แนะนำข้อควรปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยทางรังสี หรือสารเคมีอันตราย

ปส.แนะนำข้อควรปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยทางรังสี หรือสารเคมีอันตราย

พิมพ์ PDF

        จากกรณีที่มีการพบกล่องอุปกรณ์โลหะสี่เหลี่ยมและเกรงว่าจะมีสารเคมีอันตรายรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 เขตพื้นที่จตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ส่งเหจ้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จนได้ข้อสรุปและยืนยันแล้วว่าไม่พบปริมาณรังสีรั่วไหลกล่องดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม มีฉลากระบุเป็นสารอิริเดียม-192 ซึ่งเป็นสารต้นกำเนิดรังสีแกมมาที่มักใช้ในการตรวจสอบรอยแตกของชิ้นส่วนโลหะในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีอันตรายใดๆ
       สำหรับการสื่อสารสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี พบวัตถุต้องสงสัย เช่น เครื่องถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ สายล่อฟ้า เป็นต้น โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีข้อมูลแนะนำการปฏิบัติตน ดังนี้  (1) จดจำลักษณะรายละเอียดเบื้องต้นและห้ามแตะต้องวัสดุนั้นเป็นอันขาด(2) แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9200 6243 (ทุกวันตลอด 24 ชม.) (3) กั้นบริเวณโดยรอบเป็นระยะอย่างน้อย 30 เมตร จากวัตถุต้องสงสัยและห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณ และ (4) ตรวจวัดระดับรังสี (หากมีเครื่องมือ)

       นอกจากนี้ ได้แนะนำการป้องกันรังสีเบื้องต้น โดยให้คำนึงปัจจัยสำคัญ ได้แก่ (1) ระทาง: ที่อยู่ห่างยิ่งได้รับรังสีน้อย   (2) เวลา : ยิ่งใช้เวลาทำงานสั้นยิ่งได้รับรังสีน้อย และ (3) เครื่องกำบังรังสี : เลือกใช้ให้ถูกกับความแรงและชนิดต้นกำเนิดรังสี เช่น คอนกรีต ตะกั่ว ช่วยกำบังรังสีแกมมา หรือพลาสติก ช่วยกำบังรังสีบีตา เป็นต้น

 
ข่าวโดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลโดย: สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน                      
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป