กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัด ก.วิทย์ฯ เยี่ยมชม ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายในงาน Startup Thailand 2016

ปลัด ก.วิทย์ฯ เยี่ยมชม ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายในงาน Startup Thailand 2016

พิมพ์ PDF

  

     1 พฤษภาคม 2559  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ /รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมงาน Startup Thailand 2016 พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การจัดงาน Startup Thailand 2016 ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจงาน Startup Thailand 2016 จากศักยภาพของสตาร์ทอัพในประเทศไทยมีค่อนข้างเยอะและมีจำนวนมาก จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพหาความรู้

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ฯ มีดำริให้จัดงาน Startup Thailand 2016 จากความคิดของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นเพื่อที่ต้องการเปิดแพลต์ฟอร์มวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ในการช่วยเหลือสนับสนุนความเป็นสตาร์ทอัพของประเทศไทย และเรามีความคาดหวังว่า การที่รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์ ทางด้าน TEXT Startup เพื่อช่วยให้การเติบโตของสตาร์ทอัพมีความเป็นไปได้ และเมื่อรัฐบาลให้การสนับสนุน ผลที่ตามมาคือสตาร์ทอัพสามารถทำธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ดและมีผลต่อ GDP ของประเทศในอนาคต ปลัดกระทรวงวิทย์ กล่าว

 

เขียนข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ , นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป