2 บริษัทเอกชนชั้นนำ แกนนำกลุ่มสตาร์ทอัพ เข้าพบ รมว.วท. พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน วทน.

พิมพ์

      1 พฤษภาคม 2559  ณ ห้อง Meeting 2  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ /  นายอิสระ ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิตรผลและคณะ พร้อมด้วย Mr.Kazuhide Sekiyama CEO บริษัท Spiber Technology ซึ่งเป็นแกนนำกลุ่ม startup จากประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)


เขียนข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ , นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313