กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ไทย - เกาหลี เปิดความร่วมมือขับเคลื่อนนิคมนวัตกรรม ประเดิมสองโครงการหลัก ฟู้ดอินโนโพลิสและอุทยานวิทย์ไทย

ไทย - เกาหลี เปิดความร่วมมือขับเคลื่อนนิคมนวัตกรรม ประเดิมสองโครงการหลัก ฟู้ดอินโนโพลิสและอุทยานวิทย์ไทย

พิมพ์ PDF

 

 

     29 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดบ้านอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับนายชอย ยาง ฮี (Choi Yang Hee) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ระหว่างมูลนิธิอินโนโพลิส สาธารณรัฐเกาหลี โดยนาย ชา ดอง คิม ประธานมูลนิธิ  กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการ สวทน.  และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.

    ดร.พิเชฐ กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งฟู้ดอินโนโพลิส เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศคิดเป็น 9% ของจีดีพี มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ สร้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ โดยกำหนดพื้นที่แรกกว่า 60,000 ตารางเมตรภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชนและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์

 

    อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บนพื้นที่ 200 ไร่ ให้เป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของประเทศที่พร้อมรองรับการลงทุนกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน โดยปัจจุบันมีเอกชนอยู่ในพื้นที่กว่า 70 ราย และมีบุคลากรของภาคเอกชนกว่า 600 คน เป็นนักวิจัยประมาณ 300 คน ในพื้นที่บริเวณเดียวกันนี้ยังเป็น headquarter ของ สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติ 4 แห่ง มีบุคลากรรวมประมาณ 3,000 กว่าคน เป็นบุคลากรวิจัยกว่า 1,200 คน ในจำนวนนี้เป็นนักวิจัยระดับปริญญาเอกประมาณ 600 คน อีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (FFIC) ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบกลาง สวทช. ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์

 

   สำหรับโครงการฟู้ดอินโนโพลิสนั้น มี สวทน. และ สวทช. เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนให้เป็นนิคมวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารของประเทศและเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารที่สำคัญในภูมิภาค พร้อมกับดึงดูดให้บริษัทอาหารชั้นนำของโลกทั้งบริษัทต่างประเทศและบริษัทไทยเข้ามาลงทุนตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม โดยจะดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม สนับสนุนและเชื่อมโยงเอกชนไทยในทุกระดับตั้งแต่กลุ่มสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี บริษัทขนาดใหญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก และจัดสรรสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน อำนวยความสะดวกต่างๆ เชื่อมโยงมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ของรัฐบาล

 

 

    “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิฟู้ดอินโนโพลิส กับ สวทน.และสวทช. ฉบับนี้ จะครอบคลุมความร่วมมือในการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนาฟู้ดอินโนโพลิส และเป็นการปูทางให้เกิดการดึงดูดบริษัท หน่วยวิจัยและผู้ให้บริการเทคโนโลยีนวัตกรรมจากเกาหลี เข้ามาดำเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนาและให้บริการในฟู้ดอินโนโพลิสและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอีกด้วย ประสบการณ์ของมูลนิธิฯ จะช่วยให้โครงการฟู้ดอินโนโพลิสมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อเปิดตัวเร็วๆ นี้” ดร.พิเชฐ กล่าวทิ้งท้าย

 

   ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารเสร็จสิ้นลง ได้มีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร และศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ซึ่งภายในมีห้องปฏิบัติการวิจัย ระบบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ที่พร้อมถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นตัวกลางจัดหาและปรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการในไทย โดยให้บริการทางวิชาการ เทคนิค และถ่ายทอดเทคโนโลยีและอาหารและอาหารสัตว์

 

 

ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

สอบถามข้อมูล : โทรศัพท์ 02 160 5432  โทรสาร 02 160 5438

e-mailfoodinnopolis@sti.or.th            

 

ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพและวีดีโอ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร และ นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732    โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciecethailad

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป