กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Asian Business Forum 2016 Risk Reduction and Resilience Building

รมว.วิทย์ฯ กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Asian Business Forum 2016 Risk Reduction and Resilience Building

พิมพ์ PDF

 


         ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์กับการรู้รับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน" ในงานAsian Business Forum 2016 Risk Reduction and Resilience Building ณ  ห้องนภาลัยบอลรูม  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2559
 
   
   
 
       การประชุม Asian Business Forum 2016 Risk Reduction and Resilience Building  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน  2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรู้รับปรับตัวและฟื้นกลับเร็วหลังเกิดภัยพิบัติของภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนใน ระดับภูมิภาค  เพื่อยืนยันถึงพันธะสัญญาในการเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจ   โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ในการรับมือ และฟื้นกลับได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ•แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และเพื่อขยายความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสามารถแก่ภาคธุรกิจและสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งให้แก่ภาคเอกชนในการสร้างความพร้อมให้รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืนจากภัยพิบัติในระยะเวลาที่รวดเร็ว
 
 
เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร

ถ่ายภาพ  : นายรัฐพล หงสไกร/ นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :        
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
facebook : sciencethailand
Call Center : 1313

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป