ก.วิทย์ฯ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

พิมพ์

 


      11 เมษายน 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวอวยพร ผู้บริหาร วท.  ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      ดร.พิเชฐ ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของทุกคน ที่ทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สามารถขยับไปอยู่ในสายเศรษฐกิจได้ และผมเชื่อในศักยภาพในการช่วยกันสรรค์สร้างงานที่มีประโยชน์ และมีความสามัคคีกันในหมู่ผู้ร่วมงาน ในโอกาสที่เป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนวยพรให้ทุกท่านมีความปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีกำลังใจ กำลังกายที่เข้มแข็งเพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรค ในการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ และขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆปีตลอดไป

     
      รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่มีธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด สำหรับปีนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ            

ถ่ายภาพโดย  : นายรัฐพล หงสไกร, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

facebook : sciencethailand

Call Center : 1313