กระทรวงวิทย์ จับมือประชารัฐ พร้อมเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300%

พิมพ์

กระทรวงวิทย์ จับมือประชารัฐ พร้อมเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300%

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0 2 333 3700 Call Center 1313
  โทรสาร 0 2 333 3833
  เว็บไซต์ http://www.ops.go.th

 

Tags ยกเว้นภาษี - 300% - ประชารัฐ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรการยกเว้นภาษี 300% ขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรม
» ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีใต้, CEO Innovation Forum 2016 และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 26 มีนาคม 2559
» กระทรวงวิทย์ จับมือประชารัฐ หนุนเศรษฐกิจประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันหลายมาตรการเพื่อ SMEs และ Startups พร้อมเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300%
» สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
» โครงการ ยกเว้นภาษี 300%
» รมว.วท. เปิดโครงการ มอบกล้องโทรทัศน์ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง