กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. ร่วมกับ ม.เกษตร ตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี พร้อมเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสีเต็มรูปแบบ

ปส. ร่วมกับ ม.เกษตร ตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี พร้อมเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสีเต็มรูปแบบ

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 เพื่อร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายตรวจสอบการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลก ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กล่าวว่า ประเทศไทยได้ลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty หรือ CTBT) กับคณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (The Preparation for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO/PrepCom) และกับรัฐภาคีอื่น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 โดยมีความตกลงร่วมกันว่าจะไม่ทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ หรือระเบิดนิวเคลียร์อื่นใด และให้ความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายตรวจสอบการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลก ปส. จึงพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการจัดตั้งสถานีตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีขึ้น เพื่อเฝ้าระวังตรวจสอบการทดลองอาวุธนิวเคลียร์

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปส. ได้ทำการสำรวจพี้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งสถานีเพื่อตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีในประเทศไทยแล้วพบว่า บริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ใกล้กับสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม มีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับการจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (RN65) ซึ่งหลังจากการลงนามนี้ ปส. จะเริ่มดำเนินการติดตั้งสถานีดังกล่าวทันที และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่อไปในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 02596 7600 ต่อ 2425


ข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ 02596 7600 ต่อ  1123 - 1128
 
เผยแพร่ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
 
 
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป