กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สนช. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดงานใหญ่แนะนำ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทย” ครั้งที่ 2

สนช. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดงานใหญ่แนะนำ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทย” ครั้งที่ 2

พิมพ์ PDF

           ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงานแนะนำ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทย” ครั้งที่ 2  Natural Product Innovation Showcase ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2552 นี้ โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  พร้อมสาธิตการปรุงอาหารนวัตกรรม ณ ลานแสดงสินค้าโซน อีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
           ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างฐานรายได้ใหม่ของประเทศจาก “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2  ซึ่ง “นวัตกรรม”  ถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญสำหรับประเทศไทยที่มีจุดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม  การนำจุดเด่นเหล่านี้มาผสมผสานกับนวัตกรรมด้วยการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างให้เกิดเป็น “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ที่มีข้อได้เปรียบและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งในตลาด ดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กระตุ้นและเร่งรัดให้ภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ กาบาไรซ์ สารให้ความหวานจากหญ้าหวานเพื่อสุขภาพ  และเครื่องสำอางจากสารสกัดโอลิโกแซคคาร์ไรด์จากไคโตซาน เป็นต้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการส่งเสริมนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ระดับฐานราก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างแท้จริง
           ด้าน ดร.ศุภชัย  หล่อโลหการ  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กล่าวว่า  งานแนะนำ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทย” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อต่อยอดการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จากผลสำเร็จของงานครั้งแรก  ซึ่งนำเสนอกรณีศึกษาและความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนส่งเสริมและสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทยแก่ประชาชนทั่วไปในปีที่ผ่านมา
           ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพ  ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้าน “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ”  หากผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาสินค้านวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน สร้างมูลค่าใหม่ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  โดยอาศัยกลไกการบริหารจัดการองค์ความรู้  และการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและการเงิน  เพื่อสร้างรากฐานทางนวัตกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น งานแนะนำ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทย” ครั้งที่ 2 จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการกระตุ้น  ส่งเสริมให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ หันมาสนใจพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น  ตลอดจนจูงใจให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเกิดความสนใจที่จะดำเนินกิจการโดยมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  การจัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติภายใต้การสนับสนุนของ สนช. กว่า 20 โครงการ อาทิ พาลาทีน นวัตกรรมน้ำตาลเพื่อสุขภาพ “NEET” เส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งแห้งไร้น้ำมันและผัดไทยกึ่งสำเร็จรูป  วิปปิ้งครีมไขมันต่ำกลิ่นวนิลลาธรรมชาติ  สารให้ความหวานจากหญ้าหวาน การเปิดตัว “CHEERISH” ผลิตภัณฑ์ขนมฟังก์ชั่นสำหรับสุนัข และ “Nuclear C.O.S. อาหารเสริมสำหรับพืชและสัตว์ รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมต่าง ๆ ในราคาพิเศษสุด
           นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สาธิตการปรุงอาหารนวัตกรรม ได้แก่  1)  สเต็กเนื้อโคอินทรีย์ไขมันต่ำ  ซึ่งเป็นเนื้อโคอินทรีย์ที่มึความนุ่มและอุดมไปด้วยกรดไขมันที่มีประโยชน์  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  2) ผัดไทยใยอาหารสูง  เป็นผัดไทยกึ่งสำเร็จรูปที่ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีใยอาหารสูง และผลิตจากกระบวนการที่ไม่ใช้น้ำมันจึงมีไขมันต่ำ  ไม่เหม็นหืน  และ 3) วิปปิ้งครีมกลิ่นวนิลลาธรรมชาติ  วิปปิ้งครีมที่มีไขมันต่ำ แต่งกลิ่นวานิลลาด้วยฝักวานิลลาแท้ที่ผลิตได้ครั้งแรกในประเทศไทยบนยอดดอยจังหวัดเชียงใหม่  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่ สนช. ได้ให้การสนับสนุน ซึ่งสามารถหาซื้อสินค้านวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ อีกมากมายได้ในงานประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติด้านผลิตภัณฑ์อาหารในโลกอนาคต (InnovAsia 2009: Food in the Future) ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมแหงชาติสิริกิติ์

 

 

 

เขียนข่าวโดย  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02 354 4466 ต่อ 118

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป