ทีมยุทธศาสตร์ PR วท. ยกประเด็นแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 หารือเดินหน้างานประชาสัมพันธ์สอดรับนโยบายรัฐบาล

พิมพ์

 

     9 มีนาคม  2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. โดยมี ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะโฆษก วท. นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมวิเคราะห์การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ วท. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ประเด็นข่าวสารสำคัญของ วท. แผนกิจกรรมในรอบสัปดาห์ พร้อมวางกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล และการรายงานข้อมูลข่าวสารของ วท. และข้อสั่งการด้านการประชาสัมพันธ์ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

       นอกจากนี้ ในการประชุมได้หารือและคัดเลือก Infographics การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน GAC และแอพลิเคชั่น G-News การจัดทำชุดคำพูดที่ต้องการให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของ วท. ทั้งนี้ ได้ระดมความคิดเห็นในการวางแนวทางเดินหน้าแผนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของงาน "สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์" ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีความคืบหน้าของการจัดงานไปแล้วในระดับหนึ่ง

 

       พร้อมนี้ ภารกิจที่ต้องดำเนินการตามข้อสั่งการท่าน รมว.วท. คือการจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมดูงาน MSTQ เพื่อให้สื่อได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ โดยที่ประชุมได้มอบหมายสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักเร่งดำเนินการตามแผนงานซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

         

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

อีเมลล์ :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand