กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 11 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หนุนการจัดงาน Startup Thailand 2016 เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ Startup รุ่นใหม่สร้างความเข้มแข็งและสร้างตลาดใหม่ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

พิมพ์

  

      9 มีนาคม 2559 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ ๑๑ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย ร่วมกันจัดงาน Startup Thailand 2016 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 –           1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ตามนโยบายของรัฐบาล จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ National Campaign เรื่อง Startup Thailand เพื่อเป็นการระดมผู้ประกอบการ Startup ของประเทศให้มารวมตัวกัน โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานความร่วมมือทั้ง 11 หน่วยงาน

         ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงฯ มีนโยบายที่จะตอบโจทย์รัฐบาลด้วยการจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 11 หน่วยงาน สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ โดยการจัดงาน Startup Thailand 2016 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ มีเป้าหมายเพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ (Scalable) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth) ด้วยการระดมผู้ประกอบการ Startup ของประเทศให้มารวมตัวกัน เปิดโอกาสให้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ รวมถึงกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในวงกว้างในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะ นักเรียน นักศึกษา นักเรียนอาชีวะ ผู้ที่จบการศึกษาและทำงานมาระยะหนึ่ง เกษตรกรยุคใหม่ ผู้บริหารองค์กร บริษัท หน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีการบ่มเพาะ ให้บริการหรือมีกิจกรรมส่งเสริม Startup และผู้ประกอบการ SMEs อันจะช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทยและส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

           งานนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Startup Unite” ซึ่งเป็นการรวบรวม Startup และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Startup ทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเน้นการใช้สินค้าและบริการของ Startup ในการจัดงาน อาทิ การใช้แอปพลิเคชันของ Startup นอกจากนี้ยังมีการเสวนาและปาฐกถาพิเศษจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น “วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “การขับเคลื่อน Startup Thailand: ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ การเสวนา “โอกาสของการเติบโตของ Startup ไทยในเวทีโลก” เป็นต้น พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานจาก Startup หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัย International showcases และนิทรรศการ Future of industries ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และเกิดแรงบันดาลใจสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างรายได้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 71731  หรือลัญจนา (089-128-5004) วีระวุฒิ (081-614-4465)  Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  

 

ภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน              Facebook: sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

Tags STARTUP - STARTUP THAILAND - THAILAND STARTUP - thailandstartup.org
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์ การจัดงาน “Startup Thailand & Digital Thailand” ภูมิภาค
» ความสำเร็จ “Startup Thailand 2016” พร้อมลุยระดับภูมิภาค
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» วว.ร่วมแสดงความยินดี บ.รักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับคัดเลือกไปดูงานเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ
» MOST Startup
» Startup Disrupts Thailand
» ห้องข่าว NBT รายงาน Startup Thailand 2016 ก้าวสำคัญของ ศก.ไทย (28 เม.ย.2559)