กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กิจกรรมอบรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก ตอบสนองการประชาสัมพันธ์เชิงรุก วท.

กิจกรรมอบรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก ตอบสนองการประชาสัมพันธ์เชิงรุก วท.

พิมพ์ PDF

          ตามที่ นายกรัฐมนตรี มีดำริให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน นอกจากรูปแบบที่เป็นข้อเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจลดลง หน่วยงานควรสื่อสารด้วยภาพ โดยจัดทำเป็นภาพพร้อมข้อความทั้งแบบเรียบง่ายเป็นภาพกราฟิกธรรมดา หรือทำภาพอินโฟกราฟฟิกที่ใช้เทคนิคสูงขึ้น มีข้อความ แผนภาพ ตาราง หรือกราฟ เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สามารถตอบสนองการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น 


          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งเดินหน้าพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก" ให้กับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพหลักพร้อมสนับสนุนค่าใช่จ่ายทั้งหมด และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรม โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน อาทิเช่น การสะกัดข้อมูลทำภาพอินโฟกราฟิกจาก TDRI , การใช้งานเครื่องมือออกแบบที่ปลอดจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์จาก NSTDA Channel , การจัดองค์ประกอบศิลป์หลักการใช้สี  โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเข้าร่วมกว่า 45 คน ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมและร่วมเป็นผู้เข้าอบรมด้วย
 
ข่าว :  นายภูษิต โพธิ์แสง
ถ่ายภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834
E-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป