กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิมพ์ PDF

  

 

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดสัมมนายกระดับโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” (STI  for  OTOP  Upgrade)

         นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวเนื่องในโอกาสเป็นประธานเปิดงานสัมมนาว่า  มีความยินดีอย่างยิ่งที่ วว. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาส่งเสริม เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบการจัดสัมมนา โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน “...ในปี 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยเฉพาะ วว. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP เป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ วว. ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบการ OTOP มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ  ให้มีคุณภาพจนสามารถเพิ่มผลผลิต รายได้ ยกระดับคุณภาพของสินค้าด้วย วทน. นอกจากนี้  วว. พร้อมให้การบริการ และให้คำปรึกษาการรับรองระบบคุณภาพสินค้าในระดับเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการ OTOP ที่กำลังจะเติบโตขึ้นในอนาคต  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ต่าง ๆ จาก วว. และหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการ OTOP สามารถนำความรู้ไปปรับใช้พัฒนาอาชีพในด้านต่างๆ ต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงด้านกระบวนการผลิต คุณภาพวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ ระบบรับรองมาตรฐานต่างๆ หรือ เครื่องจักรในการแปรรูปอาหารให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้วย วทน.อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต...” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าว  

          สำหรับรูปแบบของงานสัมมนาเพื่อยกระดับโอทอปด้วย วทน. นั้นจะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้ 1.OTOP Academy  ภาคการบรรยายถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง อาทิ การยกระดับโอทอปด้วย วทน.   การพัฒนาบรรจุภัณฑ์   การสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม เป็นต้น  2.การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษา 3.OTOP STI Matching (คูปองวิทย์เพื่อ OTOP) ได้แก่ การรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  การจับคู่คำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี  และ 4.นิทรรศการ “กระทรวงวิทย์คืนความสุข ยกระดับโอทอปด้วย วทน.” ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมผลงานด้าน วทน. จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนจากหน่วยงานพันธมิตรด้านสถาบันการเงิน

         ในปีงบประมาณ 2559  วว. ได้จัดสัมมนาเพื่อยกระดับโอทอปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วจำนวน 3 จังหวัดด้วยกัน ดังนี้ จังหวัดนครพนม (วันที่ 26 พ.ย. 2559 / โรงแรมวิวโขง)  จังหวัดมุกดาหาร (วันที่ 21 ม.ค. 59/โรงแรมพลอยพาเลซ) และจังหวัดสกลนคร (วันที่ 15 ก.พ. 59/โรงแรมเจ เดอะมาเจสติคสกลนคร) ทั้งนี้ วว. และหน่วยงานพันธมิตรกำหนดจัดงานสัมมนาในภูมิภาคอื่นๆต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วย วทน. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภาพด้านต่างๆ  อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถเพิ่มผลประกอบการโดยรวมได้ และยกระดับผู้ประกอบการให้พร้อมรองรับกับมาตรฐานใหม่ต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร. 0 2577 9000 หรือ Call  Center 0 2577 9300  หรือที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

  

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป