กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมผู้บริหาร สป.วท.2/59 ปลัดฯ เร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการงาน Operator และ การอัพเดทข้อมูลใน Geographical Area-based Mapping

ประชุมผู้บริหาร สป.วท.2/59 ปลัดฯ เร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการงาน Operator และ การอัพเดทข้อมูลใน Geographical Area-based Mapping

พิมพ์ PDF

 

         1 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย การปรับปรุงระบบโทรศัพท์เดิมให้เป็นโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการขยายระบบในอนาคตที่จะต้องมีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ Call Center หรือการประชุมทางไกลผ่าน  Video Conference  สนับสนุนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจำภูมิภาค  ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงงานบริการ Operator ของ สป.วท. ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองผู้ใช้บริการที่โทรเข้ามาในช่วงเวลาทำการได้อย่างต่อเนื่อง

         นอกจากนี้ ได้แนะนำผู้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือ Geographical Area-based Mapping ปรับปรุงช่องทางการค้นหา ข้อมูล/โครงการในแต่ละพื้นที่ให้สามารถสืบค้นได้สะดวก ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของผู้ว่า PCSO แต่ละจังหวัด เพื่อจะได้เข้าถึงข้อมูล ผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มากยิ่งขึ้น

 

ข่าวโดย: เทียรทอง ใจสำราญ

ภาพโดย : รัฐพล  หงสไกร    

  

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook: sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313


 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป