กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผู้แทนญี่ปุ่นเข้าพบปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ในโอกาสเปิดพิธีลงนาม “Japan-ASEAN Science and Technology Innovation Platfrom (JASTIP)”

ผู้แทนญี่ปุ่นเข้าพบปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ในโอกาสเปิดพิธีลงนาม “Japan-ASEAN Science and Technology Innovation Platfrom (JASTIP)”

พิมพ์ PDF

 

 

           25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Mr. Kazuo Todani (Deputy Minister) ตำแหน่งเทียบเท่ารองปลัดกระทรวง การศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น และคณะทำงาน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมทั้งเดินทางมาร่วมพิธีเปิดและลงนาม “Japan-ASEAN Science and Technology Innovation Platfrom (JASTIP)” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ยังได้หารือแนวทางความร่วมมือด้าน วทน. ไทย-ญี่ปุ่น อีกด้วย

 

ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย  : นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

facebook : sciencethailand

Call Center : 1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป