กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ฝันจะเป็นวิศวกรอวกาศ…โอกาสของเด็กไทยมาถึงแล้ว

ฝันจะเป็นวิศวกรอวกาศ…โอกาสของเด็กไทยมาถึงแล้ว

พิมพ์ PDF

    GISTDA  ร่วมกับหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทยสหรัฐฯ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “A Day in the life of the NASA engineer” เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยระดับประถมและมัธยมศึกษากับอาชีพวิศวกรอวกาศ โดยเปิดโอกาสน้องๆ เยาวชนได้พบปะพูดคุยและรับฟังประสบการณ์การทำงานที่สุดยอดในชีวิตกับ Dr.Juan A. Román รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม NASA /Goddard Space Flight Center ผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างดาวเทียมรวมทั้งอากาศยานให้กับโครงการสำรวจอวกาศที่สำคัญต่างๆ ของ NASA กว่า 28 ปี และหวังให้เยาวชนไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

 

          กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นจากการหารือยุทธศาสตร์ ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 โดยที่รัฐบาลของทั้ง 2 ฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน-สู่-ประชาชน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากแนวทางของประธานาธิบดีโอบามาที่ให้ความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (สะเต็มศึกษา - STEM) จึงได้หารือถึงความร่วมมือทวิภาคีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตและการร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษาในปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศได้ให้คำมั่นต่อพันธสัญญาที่มีต่อกันภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ (Thai – US Creative Partnership) ในการกำหนดสาขาและกิจกรรมความร่วมมือใหม่ๆ

 

ข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) โทร. 02-561-4504-5 ต่อ 431,432 , 098-998-2058, 098-432-5180 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป