กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน TRM วัสดุอ้างอิงรับรอง นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย ฝีมือคนไทย

TRM วัสดุอ้างอิงรับรอง นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย ฝีมือคนไทย

พิมพ์ PDF

 

     TRM (Thailand Reference Material) วัสดุอ้างอิงรับรอง ผลิตโดยฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพและราคา ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยทั้ง 47 รายการ โดยผ่านขั้นตอนการการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมจากคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ  เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2559 ด้วยคุณสมบัติที่มีความสามารถสอบกลับได้ (Traceable) ไปยังหน่วยเอสไอ ( SI Units ) ซึ่งในทางเคมีคือ หน่วย Mole ( mol) ผ่านการเปรียบเทียบความสามารถการวัดกับห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น  สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และ ญี่ปุ่น  ซึ่งความสามารถการวัดเหล่านั้นได้รับการรับรอง และบันทึกไว้ในเว๊บไซต์ของสำนักงาน ชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ ( Bureau International de - Poids et Mesures, BIPM)  

 

     TRM เป็นการวิจัยและพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรอง โดยฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ มว. ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยไทย สัญชาติไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานตามข้อบังคับของบัญชีนวัตกรรมไทยรวมทั้งผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม มั่นใจในคุณภาพ  เพราะทุกขั้นตอน ผ่านการทดสอบคุณภาพ ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมสิทธิประโยชน์สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (มว.)โดยวิธีกรณีพิเศษหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทำนองเดียวกัน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆถือปฏิบัติ

 

      และพิเศษ สำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อวันนี้ รับเพิ่มทันทีส่วนลด 30-50%  โดยท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า และราคาได้ ที่  http://old.nimt.or.th/etrm/ 

 

ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร /นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา

http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823

 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
   
   
   
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป