กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผตร.วท. นำคณะข้าราชการ และพนักงานหน่วยงานในสังกัด วท. เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2559

ผตร.วท. นำคณะข้าราชการ และพนักงานหน่วยงานในสังกัด วท. เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2559

พิมพ์ PDF

      นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผตร.วท. ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพนักงานหน่วยงานในสังกัด วท. จำนวน 80 คน  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือให้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ และเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ประกอบด้วยกิจกรรมรับศีลฟังพระธรรมเทศนา พิธีมาฆบูชาเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ พิธีกวนข้าวทิพย์ และกิจกรรมนำเที่ยววิถีพุทธชมสถานที่สำคัญของวัดได้แก่ พระอุโบสถ พระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 4 


เผยแพร่ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป