กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน "ทีมยุทธศาสตร์ PR วท. เคาะแผนการประชาสัมพันธ์ยก MSTQ นำร่อง มอบ มว.เจ้าภาพหลักจัด Press tour ลงพื้นที่"

"ทีมยุทธศาสตร์ PR วท. เคาะแผนการประชาสัมพันธ์ยก MSTQ นำร่อง มอบ มว.เจ้าภาพหลักจัด Press tour ลงพื้นที่"

พิมพ์ PDF

 

     17 กุมภาพันธ์  2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. โดยมีนายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณรงค์  นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะโฆษก วท. นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเด็นข่าวสารสำคัญของ วท. ในรอบสัปดาห์ พร้อมวางกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล และการรายงานข้อมูลข่าวสารของ วท. ให้เกิดความชัดเจนสามารถส่งข้อมูลให้สำนักโฆษก กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานอื่นๆ ได้ทันตามกำหนด   

 

      นอกจากนี้ ในการประชุมได้หารือถึงประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ Infographics ที่รัฐบาลเปิดช่องทางข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน GAC และแอพลิเคชั่น G-News แนวทางการจัดทำข่าว การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การจัดทำชุดคำพูดของเรื่องที่ต้องการให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ การส่งแผนประชาสัมพันธ์รายเดือน รายสัปดาห์ให้สำนักโฆษก และการปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการของภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและเพื่อสร้างความเข้าใจ หลีกเลี่ยงข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

 

       ทั้งนี้ ภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการท่าน รมว.วท. คือการจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมดูงาน MSTQ เพื่อให้สื่อได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ โดยที่ประชุมได้มอบหมายสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

อีเมลล์ :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป