กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพการสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระดับนานาชาติ ดึงนักเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั่วโลกวางกรอบการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพการสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระดับนานาชาติ ดึงนักเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั่วโลกวางกรอบการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พิมพ์ PDF

            นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์นี้ ภายใต้กรอบโครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ ทั้งนี้ในการสัมมนาดังกล่าวจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ กว่า 70 คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และเป็นแนวทางในการออกแบบและบริหารจัดการโครงการความร่วมมือทางเทคนิคในการจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ในรอบปี พ.ศ. 2561-2562 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างการยอมรับด้านการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยในระดับสากล

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

อีเมลล์ :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป