กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าเมืองนวัตกรรมอาหาร ประสานภาครัฐ ดึงเอกชนจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเป็นฮับนวัตกรรมอาหารของโลก

กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าเมืองนวัตกรรมอาหาร ประสานภาครัฐ ดึงเอกชนจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเป็นฮับนวัตกรรมอาหารของโลก

พิมพ์ PDF

            ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงกรณีที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเสนอแนะให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประสานงานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดึงภาคเอกชนรายใหญ่มาร่วมผลักดันนั้น ว่าขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมีการหารือซีอีโอ 6 บริษัทอาหารรายใหญ่ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารของประเทศไทย และในวัน 23 กุมภาพันธ์ นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ JETRO จะจัดสัมมนาให้กับบริษัทญี่ปุ่นด้านอาหารที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยกว่า 50 บริษัท เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมใน Food Innopolis

 

            นอก จากนี้ ยังมีแผนในการเดินสายโร้ดโชว์เชิญชวนบริษัทอาหารชั้นนำของโลกในหลายประเทศ โดยเริ่มจากในช่วง 8-12 มีนาคม นี้ จะเข้าร่วมงาน FOODEX Japan 2016 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการแสดงนวัตกรรมอาหารระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ในงานดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้ประกอบการกว่า 2,500 ราย จากญี่ปุ่นและกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มีผู้เข้าชมงานกว่า 75,000 คน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาใน Food Innopolis รวมทั้งประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง นวัตกรรมอาหารของโลก โดยจะนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและคิดค้นขึ้นจาก การทำงานวิจัยพัฒนาร่วมกันของบริษัทและหน่วยงานในประเทศไทยไปแสดงในงานนี้ด้วย

            ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Food Innopolis ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย บริเวณกลุ่มอาคารนวัตกรรม2 ซึ่งรองรับการจัดตั้งศูนย์วิจัยของบริษัทเอกชนกว่า 20,000 ตร.ม. ไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากความพร้อมด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้บริษัทเริ่มต้นทำวิจัยพัฒนาได้อย่างเร็วแล้ว Food Innopolis ยังมีความพร้อมในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรมอาหาร นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการ Food Innopolis มีนักบริหารธุรกิจมืออาชีพและพนักงานเต็มเวลาเพื่อให้บริการสนับสนุนแก่เอกชนที่จะเข้ามาลงทุนวิจัยพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบ และการฝึกอบรมใน Food Innopolis ล่าสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เจรจาทำความร่วมมือกับ TUS-Holdings และ Zhongguancun Science Park ของจีน เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการจากจีนมาลงทุนใน Food Innopolis

            การดำเนินงานจากนี้ต่อไป สวทน. จะจัดตั้งศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service Center เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านงานวิจัยและพัฒนา การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการแข่งขันนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงวิทย์ฯ และ BOI กำลังร่วมกันพิจารณารายละเอียดการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีและแรงจูงใจในการลงทุนอยู่ โดยคาดว่าจะเสนอแผนการดำเนินงานและงบประมาณต่อเนื่อง 5 ปี (2560-2564) ของ Food Innopolis ต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้


ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

อีเมลล์ :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป