กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เยี่ยมชมสถานที่สำหรับสร้างโรงงานจัดการขยะ เกาะสีชัง พร้อมแนะการบริหารจัดการแบบระยะยาว

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เยี่ยมชมสถานที่สำหรับสร้างโรงงานจัดการขยะ เกาะสีชัง พร้อมแนะการบริหารจัดการแบบระยะยาว

พิมพ์ PDF


      11 กุมภาพันธ์ 2559 /รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำหรับสร้างโรงงานระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง  โดยใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 19 ล้านบาท บูรณาการงบประมาณ 3 หน่วยงาน ได้แก่ งบประมาณจากยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและระบบน้ำเสีย เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตอำเภอเกาะสีชัง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการจัดการขยะชุมชน 15 ตัน/วัน วงเงิน 15,360,200 บาท ประกอบด้วย 1.การก่อสร้างอาคารเก็บขยะที่คัดแยกแล้ว จำนวน 6,126,300 บาท 2. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3,034,100 บาท 3. การก่อสร้างลานตากขยะ จำนวน 1,869,800 บาท 4.ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2,930,000 บาท 5. ระบบสายพานลำเลียงขยะ 3 ชุด จำนวน 1,400,000 บาท ในส่วนของงบอุดหนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการจัดการขยะชุมชน 5 ตัน/วัน เป็นเงิน 2,872,000 บาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 1,672,000 บาท ก่อสร้างทางลาดสำหรับรถวิ่งเทขยะ และถาดรับขยะ จำนวน 1 ชุด และเครื่องจักรสับขยะ ขนาด 5 ตันขยะสด/วัน พร้อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมการทำงานเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด และปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อติดตั้งเครื่องจักรระบบชุดหมัก (Mechanical and Biological Waste Treatment: MBT) ขนาด 5 ตันขยะสด/วัน ประกอบด้วย ชุดเครนและรางเครน ชุดสกรูกลับกวนขยะ และชุดมอเตอร์และเกียร์ จำนวน 1 ชุด ด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สนับสนุนการศึกษาออกแบบ และให้สิทธิในการใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะ การใช้เทคโนโลยีทางกลชีวภาพ หรือ เทคโนโลยี MBT ในฐานะเจ้าของเทคโนโลยี ไม่คิดมูลค่าจำนวน 1,500,000 บาท

 


      ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ได้แนะแนวทางการบริหารจัดการขยะระยะยาวเพื่อรองรับปริมาณขยะที่มากขึ้นจากการขนส่งสินค้าทางเรือรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มขึ้นในทุกๆปี โดยเน้นย้ำว่าการจัดการขยะในอนาคต ต้องสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้


ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป