กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พิเชฐ บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ "โต๊ะข่าว ETV."

ดร.พิเชฐ บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ "โต๊ะข่าว ETV."

พิมพ์ PDF

 


       ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ "โต๊ะข่าว ETV." ในประเด็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างไร การพัฒนากำลังคน และส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น มีนักวิจัยหรือบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เพียงพอกับความต้องการของประเทศได้อย่างไร การชักชวนเอกชนมาร่วมงานวิจัยและการเพิ่ม gdp ให้เป็น 1% โดยมีคุณดารณี โตรื่น เป็นผู้ดำเนินรายการ
       จึงขอเชิญชวนทุกท่านรับชมรายการ "โต๊ะข่าว ETV." ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.30-8.00  น. และ Rerun  13.00 -13.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)  โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบ Ku-Band - PSI ช่อง 110 กล่อง (2TV, OK, HDKU)   - GMMZ ช่อง 332 (กล่อง HD) - DTV ช่อง 64 252 - Sunbox ช่อง 112 และ  True Visions ช่อง 180 และ 64 หรือผ่าน Internet ที่ www.etvthai.tv

 

 

 

เขียนข่าว :  ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
ถ่ายภาพ  :  นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
facebook : sciencethailand
Call Center : 1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป